Our Newsletter


Mashako Piraha Takiya

RRP:
Price:
$9.00
SKU:
BS 0016
Vendor:
Brand:
Weight:
Rating:
()
Availability:
Shipping:
Price includes shipping and handling. Orders will be mailed from Nepal.
Gift Wrapping:

Quantity:


Product Description

माशाको पिराहा तकिया

गलीना लेबेदेभा

सन् 2005, पृष्ठ 16

ISBN 99933 43 65 3

US$ 9

 

सानी केटी माशालाई आफ्नो न्यानो र नरम ओछ्यान मन परेन। धेरै मानिसलाई आफूसित भएको कुरा मन पर्दैन। आफ्नो चीज नराम्रो लाग्छ। तर नराम्रो ठानेर आफ्नो चीजलाई मिल्काउँदैमा नभएको कुरा पाइँदैन। आफूसित भएको चीज पो आफ्नो हो। त्यसैले मानिसले आफ्नो चीजको गुन चिन्न सक्नुपर्छ। माशाले पनि आखिरमा आफ्नो ओछ्यानको गुन थाहा पाई। उसको जस्तो न्यानो र नरम ओछ्यान अरूको कहाँ हुनु! यस कथाले आफूसित भएको कुरामा सन्तोष मान्नुपर्छ भन्ने कुराको महसुस गराउँछ।


Find Similar Products by Category


Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

You Recently Viewed...